Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Om

LifeStyleTVs vision är att sända relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24×7. Våra program fokuserar på livsstil med en biblisk grund som ett försök att göra livet till en helhet, fysiskt, mentalt och andligt.

Vi välkomnar dig och hoppas att du kommer tycka om vårt breda utbud av program som innefattar: hälsa, matlagning, motion, seminarier, musik, natur, predikningar, familjefrågor, intervjuer, pratshower, bibelstudier och mycket mer. Du kommer finna program på svenska, norska, danska och engelska. LifeStyleTV finns gratis tillgängliga för streaming via Internet.

 

Efter 13 år i Skåne har LifeStyleTV flyttat till Värmland, Sverige. På landet nära Arvika ligger Hagegården, vårt produktionscenter och kontrollrum där program blir skickade från.

 

LifeStyleTV Productions AB ägs och  drivs av en svenskregistrerad icke-vinstdrivande stiftelse, LifeStyleTV insamlingsstiftelse. LifeStyleTV finansieras helt av donationer och sponsoravtal från individer, organisationer och företag och är organisatoriskt och ekonomiskt oberoende från religösa eller politiska organisationer. Om du gillar våra program så fundera gärna på att hjälpa LifeStyleTV med en donation.

 

Tack för att du tittar!

 

 

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2022 LifeStyleTV