Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Vegetarisk kost: ett hälsosamt alternativ

Nyligen utfärdade Academy of Nutrition and Dietetics, världens största organisation för dem som jobbar professionellt med kost, ett reviderat uttalande om vegetarisk kost. I detta uppger de att ”vegetarisk kost kan ge hälsofördelar i förebyggande och behandling av vissa hälsotillstånd, inklusive ateroskleros, typ 2-diabetes, högt blodtryck och fetma” (Cullum-Dugan & Pawlak, 2015, s. 801). De uppger vidare att en välbalanserad vegetarisk kost inklusive berikade livsmedel och kosttillskott kan uppfylla kostbehoven hos personer i alla skeden av livet. När det gäller eventuella brister i en vegetarisk kost, nämner de att bristerna är inte de främsta orsakerna till sjukdomar och död i västvärlden. Dock bör försiktighet iakttas genom att inkludera B12-vitamin i vegetarisk kost.

 

Så en välbalanserad vegetarisk kost kan vara ett hälsosamt kostalternativ!

 

Källa:
Cullum-Dugan D., & Pawlak, R., (2015) Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 115(5) 801-810
Hämtad från: http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2015.02.033

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV