Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Träning och cancer

Mer och mer forskning visar att fysisk aktivitet kan minska risken för många vanliga cancerformer, som cancer i tarmarna, brösten eller livmodern. Men hur blir det om cancern redan har trängt in i kroppen? The Exercise Medicine Research Institute i Perth, västra Australien har forskat om detta. De började med att skriva ut recept på träning för cancerpatienter, som skulle påbörjas samma dag som de började med kemoterapi eller strålbehandling. Genom att skräddarsy träningsprogrammet för varje patients specifika cancerform, har de kunnat se positiva resultat. En av fördelarna har varit att energinivån kunnat bibehållas, vilken typiskt nog brukar gå ner vid kemoterapibehandling. Dessutom brukar muskelmassan minska med 10-15% hos patienter som genomgår cancerbehandling. Men i deras program, har patienterna behållit och till och med fått ökad muskelmassa. Allt detta är viktigt speciellt som forskningen visar att om cancerpatienter har möjlighet att delta i måttlig fysisk aktivitet, kommer de att mer än fördubbla sina överlevnadschanser.

 

Så vad är det för mekanismer som ligger bakom detta med träning och cancer? Detta är ett stort område med många okända faktorer. Ett möjligt svar kan vara det ökade blodflöde som träning ger. Det skulle underlätta för kemoterapin att nå in i tumörerna, vilket annars kan vara svårt eftersom tumörer ofta har liten blodtillförsel. Dessutom visar forskningen också hur träning påverkar immunsystemet.

 

En studie har nyligen gjorts vid universitetet i Köpenhamn. Forskare tittade på fem olika typer av cancer i möss. De delade upp mössen i två grupper och gav den ena gruppen fri tillgång till en trampkvarn, medan den andra gruppen inte hade något sådant. Vid slutet av experimentet hade tumörerna hos de tränade mössen minskat med 60-70% i alla fem typer av cancer. Detta är imponerande! Fastän detta inte provats på människor, ger det oss en idé om vad vi kan få se hos människor.

 

En tidigare, mindre studie gjord vid Karolinska Institutet valde ut 10 vanliga, friska unga män och lät dem träna under en timme. Man tog blodprover från dem innan de började träna och efteråt. Man tog detta blod, extraherade serumet och hällde detta över prostatacancerceller. Vad man fann var att det serum som tagits efter träning dämpade cancercellväxten med 30%. Imponerande. Men, denna forskning är fortfarande ny och vetenskapen fortsätter att studera vad exakt det är som händer i kroppen när man tränar. Det finns mycket mer att lära.

 

Så fast vi inte förstår alla mekanismer bakom träning, cancer och våra kroppar, kan vi ändå dra fördelar av att faktiskt träna! Låt oss gå ut och aktivera oss!

 

Källor:

Newby, J. (2016) Exercise and Cancer. ABC Catalyst. Retrieved from http://www.abc.net.au/catalyst/stories/4459555.htm

 

Pedersen, L., Idorn, M., Olofsson, G. H., Lauenborg, B., Nookaew, I., Hansen, R. H., Johannesen, H. H., Becker, J. C., Pedersen, K. S., Dethlefsen, C., Nielsen, J., Gehl,J., Pedersen, B. K., Straten, P. t., and Hojman, P. (2016) Voluntary Running Suppresses Tumor Growth through Epinephrine- and IL-6-Dependent NK Cell Mobilization and Redistribution. Cell Metabolism. 23(3) 554-562. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet. 2016.01.011

 

Rundqvist, H., Augsten, M., Strömberg, A., Rullman, E., Mijwel, S. Kharaziha, P., Panaretakis, T., Gustafsson, T and Östman, A. (2013) Effect of Acute Exercise on Prostate Cancer Cell Growth. PLoS ONE 8(7): e67579. dpi:10.1371/journal.pone.0067579

 

Rundqvist, H., Augsten, M., Strömberg, A., Rullman, E., Mijwel, S. Kharaziha, P., Panaretakis, T., Gustafsson, T and Östman, A. (2013) Effect of Acute Exercise on Prostate Cancer Cell Growth. PLoS ONE 8(7): e67579. dpi:10.1371/journal.pone.0067579

 

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2018 LifeStyleTV