Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Tonåringar och alkohol

En dålig kombination

 

Tonåren är en tid av experimentellt lärande och ett område som ungdomar tycker om att utforska är alkoholhaltiga drycker. Men är det en bra idé? Nej, och här är bara några av många orsaker till detta. För det första, ju yngre man är när man börjar dricka, desto troligare är det att man får alkoholrelaterade problem när man blir äldre.

 

Detta kan hänga ihop med det faktum att hjärnan fortfarande utvecklas åtminstone fram tills man är 25 år, och alkohol kan skada den utvecklingsprocessen. Dessutom, är det mycket troligare att ungdomar som dricker alkohol kommer att bli inblandade i olyckor och riskfyllt beteende som trafikolyckor, fall, slagsmål, våld, oskyddat sex och oönskade graviditeter.

 

Av ovannämnda skäl, vill många föräldrar skydda sina barn från alkoholens faror. För att göra detta, tänker en del föräldrar att svaret på tonåringars alkoholproblem är att introducera alkohol för sina tonåringar i hemmet i en trygg omgivning. Men forskningen stöder inte detta tänkande. En holländsk studie fann att användandet av alkohol bland tonåringar ökar över tid oavsett var eller vem de dricker med. Alltså, ju tidigare man börjar med alkohol, desto större risk för att mycket drickande kan bli ett problem för ungdomar. För att hindra dessa dryckesmönster hos ungdomar medan de medan de växer upp, rekommenderar forskarna från denna studie att föräldrar förbjuder all användning av alkohol för sina barn och tonåringar. Ett bra sätt att göra detta är att planera fester som handlar om roliga aktiviteter, istället för alkohol. Låt tonåringarna se att man inte behöver alkohol för att kunna njuta av livet. Dessutom finns det många icke-alkoholhaltiga drycker som man kan köpa eller göra själv!

 

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/statistik-uppfoljning/enkater-undersokningar/skolbarns-halsovanor/hbsc-key-findings.pdf

 

http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/extra-skadligt-for-unga

 

van der Vorst, H., Engels, C. R., and Burk, W. J.(2010) Do Parents and Best Friends Influence the Normative Increase in Adolescents’ Alcohol Use at Home and Outside the Home? Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 71(1): 105-114.

 

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV