Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

”Skål” till cancern?

Hur mycket alkoholkonsumtion är säkert när det gäller risken för cancer?

 

Slutsatsen av kapitlet om alkoholkonsumtion i 2014 World Cancer Report är tydlig: ingen mängd av alkohol är säkert när det gäller cancer. International Agency for Research on Cancer förklarade att alkohol är cancerframkallande redan 1988, och bevisen har byggt på sedan dess. Fast uppgifter stödjer ett orsakssamband med cancer i munnen, svalgen, struphuvudet, matstrupen, tjocktarmen, levern och kvinnliga bröst.

 

Bra tips: Ingen alkoholmängd är säker när det gäller cancerrisk!

 

Fred Hardinge, DrPH, RD

 
Källa: PositiveChoices.com. Använt med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV