Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Rökning och graviditet: En dålig kombination

En studie som nyligen genomförts i Finland (1) visade att det finns ett samband mellan mödrar som röker under graviditeten och förekomsten av schizofreni hos deras barn. Tidigare forskning har visat att kvinnor som röker under graviditeten riskerar att deras barn får allvarliga fysiska problem som fosterskador, för tidig födsel och ökad barnadödlighet. Men den finska studien visar ett samband mellan mödrar som röker och barnens mentala hälsa.

 

Så det bästa, för både barnets fysiska och mentala hälsa, är att sluta röka.

 

Behöver du lite mer motivation? Här är några fördelar med att sluta:

 

• ”Ditt barn kommer att få i sig mer livsviktigt syre, redan den första dagen som du inte röker.

• Det är mindre risk att ditt barn föds för tidigt.

• Det är mer troligt att ditt barn får följa med dig hem direkt efter förlossningen.

• Risken minskar att du ska få en hjärtsjukdom, stroke, lungcancer och andra rökningsrelaterade sjukdomar.

• Du har större chans att få ett bra liv och lära känna dina barnbarn.

• Du kommer att få mer energi och kunna andas frisk luft utan besvär.

• Dina kläder, ditt hår och ditt hem kommer att dofta bättre.

• Maten kommer att smaka bättre.

• Du kommer att ha mer pengar som du kan lägga på andra saker.

• Du kommer att vara nöjd med vad du har gjort för dig själv och ditt barn.” (2)

 

Behöver du hjälp med att sluta? Här finns några hjälpresurser: Sluta-röka-linjen: 020-84 00 00 eller www.slutarokalinjen.se
1177 Vårdguiden – Rökfri

 

Referenser:
1. Niemelä, S., Sourander, A., Surcel, H., Hinkka-Yli-Salomäki, S., McKeague, I. W., Cheslack-Postava, K., Brown, A. S. (2016) Prenatal Nicotine Exposure and Risk of Schizophrenia Among Offspring in a National Birth Cohort. The American Journal of Psychiatry. 173:8, 799-806
2. Centers for Disease Control and Prevention (2016) Tobacco Use and Pregnancy. Hämtat från http://www.cdc.gov/reproductivehealth/ maternalinfanthealth/tobaccousepregnancy/

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2019 LifeStyleTV