Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Orolig? Rör på dig!

Motion har många fördelar för hälsan och dessa går längre än bara de strikt fysiska. En studie som tittat på personer med ångest och perceptionsproblem, fann att träning påverkade deltagarna positivt. Deras uppfattning av vad som tidigare uppfattats som en hotfull situation, normaliserades efter träning. Denna studie ger en god grund för att jobba med ångestproblem. Andra studier har visat att motion och träning har en positiv inverkan på stress och oro i största allmänhet. Så om du behöver bli av med lite spänningar eller om du oroar dig för något, ge dig då ut och rör på dig!

 

Källor:

Heenan A, Troje NF (2014) Both Physical Exercise and Progressive Muscle Relaxation Reduce the Facing-the-Viewer Bias in Biological Motion Perception. PLoS ONE 9(7): e99902. doi:10.1371/journal.pone.0099902

 

Weir, K. (2011). The exercise effect. Monitor on Psychology, 42(11), 48. doi:

Retrieved from http://www.apa.org/monitor/2011/12/exercise.aspx

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Box 75
24221 Hörby
Sweden

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2018 LifeStyleTV