Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska
Bible messages for the soul

Evolution - Skapelse

Per Wikström är civilingenjör och bosatt i Schweiz. Han har tidigare arbetat på ABB i Västerås. Sedan 1994 har han ägnat stor del av sin fritid åt studier av evolutionsläran och vill gärna dela med sig av sina upptäckter. Hur gammal är jorden? När dog dinosaurierna? Hur bestämmer man ålder på fossil? Hur förklaras att liv uppstår ur icke-liv? Vår nyvunna kunskap om DNA? vilka slutsatser ska vi dra? Tror alla vetenskapsmän på evolutionslära? Dessa och många andra teman behandlas i föreläsningsserien.

Dela


On-Demand / Vetenskap / Evolution - Skapelse / Evolution - Skapelse

Program

play
play
play
play
play

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV