Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Val

I detta program ser vi hur livet består av val och att det ofta är de små livsstilsval som förändrar våra liv.

Dela


On-Demand / Hälsa / LifeStyleTALK / Frisk och Smart / Val

Program

play

Val

#1 | SE | 28 min

I detta program ser vi hur livet består av val och att det ofta är de små livsstilsval som förändrar våra liv.

play

Val och genetik

#2 | SE/NO/DK | 29 min

I detta program ser vi närmare på hur livsstilsval, jämfört med det vi ärva av våra föräldrar, påverkar vår hälsa. Två...
läs mer

play

Val som håller i längden

#3 | SE | 29 min

I detta program ser vi hur vi kan göra smarta val som håller i längden. Ofta ändra vi något i vår livsstil, men efter bara en...
läs mer

play
play

En förlåtande ande, del 1

#5 | SE/EN | 28 min

I detta program ser vi på hur bitterhet, ilskan och att hysa agg har ett negativ påverkan på hälsa. Och den positiv effekt av en...
läs mer

play

En förlåtande ande, del 2

#6 | SE/EN | 28 min

Bobby Sjölander, kaplan, och Don Mackintosh, sjuksköterska och pastor, har några praktiska tips och råd om hur man kan förlåta....
läs mer

play

Hur våra tankar påverkar oss

#7 | EN/SE | 28 min

Vad du tänker spelar roll! Ja, det gör verkligen det! Och i detta program kommer vi att se på den makt som tankar har när det...
läs mer

play

Negativa och positiva tankar

#8 | SE | 25 min

I detta program ser vi hur vad vi tänker spelar roll! Vi ser specifikt på negativa och positiva tankar, och särskilt tacksamhet.

play

Sömnens viktighet, del 1

#9 | EN/SE | 19 min

I detta program börjar vi ett nytt månadstema, Värdesätt din vila! Vi inleder med den vila som vi alla behöver varje dag, sömn!...
läs mer

play

Sömnens viktighet, del 2

#10 | SE/EN | 25 min

I detta program, försätter vi med månadstema, Värdesätt din vila! Vi ser specifikt på viktigheten av sömn, vad en bra natts...
läs mer

play
play
play

Diabetes, del 1

#13 | SE | 28 min

I detta program ser vi specifikt på diabetes typ 2, den snabbaste växande livsstils sjukdom i världen. Vi kommer se på hur...
läs mer

play

Diabetes, del 2

#14 | SE | 29 min

I detta program ser vi på diabetes och hur det är att leva med den - hur den kan hanteras på bästa sättet och hur livsstil...
läs mer

play

Hjärt- kärlsjukdomar, del 1

#15 | SE/NO/EN | 27 min

I detta program ser vi på det som ligger bakom hjärt-kärlsjukdomar – de riskfaktorerna som finns och några tips för att...
läs mer

play

Hjärt- kärlsjukdomar, del 2

#16 | NO/EN/SE | 25 min

I detta program fortsätter vi vår diskussion omkring hjärt- kärlsjukdomar, och ser på flera riskfaktorer.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Box 75
24221 Hörby
Sweden

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2017 LifeStyleTV