Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Nattvaken och risk av diabetes

Många faktorer i det moderna livet – lampor, datorer, internet – håller oss vakna på natten!
Om du tenderar att vara en nattuggla, kan du vara i större risk för diabetes. Koreanska forskare har funnit att personer i medelåldern med en förkärlek för att gå sent till sängs hade 1,73 gånger så stor risk att ha diabetes och metabolt syndrom. Dessa skillnader kvarstod efter justering av sömnlängd och andra livsstilsfaktorer. Denna tidiga studie visade inte orsakssamband.

 

Det kan vara så att ohälsosamma livsstilsvanor påverkar dygnsrytmen, eller så kan det motsatta vara sant. Oavsett orsaken så ger goda sömnvanor en minskad risk för diabetes.

 

Fred Hardinge DrPH, RD

 

Källa: PositiveChoices.com. Använt med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2018 LifeStyleTV