Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Motion som medicin

En studie, som kallas Prevention Program Diabetes har funnit att en livsstilsintervention som inkluderar fysisk aktivitet och en hälsosam fettsnål diet, som ledde till viktminskning, var två och en halv gånger mer effektiv i att förebygga och reversera det metabola syndromet än de vanligaste använda läkemedlen. Metabolt syndrom är en samling av sjukdomar som är associerade med en ökad risk för hjärtsjukdomar, stroke och diabetes. Den kännetecknas av ökad bukfetma, högt blodtryck, höga blodsockerhalter och onormala kolesterolvärden.

 

Så vi ser att motion tillsammans med en hälsosam fettsnål diet är ett effektivt sätt att förebygga metabolt syndrom, ett förstadie till diabetes, hjärtsjukdomar och stroke.

 

Annals of Internal Medicine, 2005; 142: 661

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV