Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Fysisk aktivitet i medelåldern, leder till lägre risk för cancer

Hög fysisk aktivitet i medelåldern är associerat med lägre dödsfall i cancer senare i livet. När män i bäst kondition testas i mitten av livet hade de en 50% lägre förekomst av lung- och tjocktarmscancer (men inte prostatacancer) efter 65-års ålder jämfört med grupper med minst aktivitet. De som utvecklade någon av dessa tre cancerformer efter 65-års ålder levde längre när de var vältränade under medelåldern.

 

Så fysisk kondition i medelåldern minskar risken för vissa cancerformer och minskar risken att dö senare av cancer.

 

Fred Hardinge DrPH, RD

 

Källa: PositiveChoices.com. Använt med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV