Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Många hjärtinfarkter kan förebyggas

Det finns vanor som kan minska risken för hjärtinfarkt. I en studie som nyligen genomförts på 20 000 svenska män mellan 45 och 79 år, visade det sig att nästan fyra av fem hjärtattacker kan förhindras genom att praktisera så kallade låg-risk-vanor. I studien var dessa vanor; hälsosam kost, måttlig alkoholkonsumtion (vi rekommenderar total avhållsamhet), ingen rökning, fysisk aktivitet och att hålla sig slank runt midjan.

 

Tyvärr fanns denna kombination av vanor endast hos 1% av männen som var med i studien, och det visade sig att upp till 79% av hjärtinfarkterna kunde ha förhindrats. Att ha en hälsosam livsstil och att hålla sig borta från skadliga ämnen är ett sätt att minska risken för hjärtinfarkt.

 

Källa: Journal of the American College of Cardiology, Sep. 30, 2014, doi: 10.1016/jacc.2014.06.1190

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV