Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Lika barn leka bäst

En ny studie fann att ditt sociala nätverk av vänner påverkar din vikt. I denna studie undersökte forskare på två olika skolor och försökte se hur vänner kan påverka varandras vikt. De fann att människor som är likadana tenderar att vara vänner, som till exempel de som är överviktiga eller feta tenderar att bli vänner med andra som är överviktiga eller feta. Men de fann också att studenter som var överviktiga och hade smalare vänner hade en ökad chans på 40% att förlora vikt inom ett år. Även elever som var överviktiga och hade feta vänner hade en 56% ökad risk att gå upp i vikt under loppet av ett år och bara en chans på 15% att tappa vikt.

 

Så välj dina vänner väl och ha ett positivt inflytande på dina vänner, för bättre hälsa.

 

Scientific American.2012.scientificamerican.com

PLOSone.2012.DOI:10.1371/journal.pone.0039795

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV