Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

LifeStyleMini

Vad är det som händer?

Den tid som vi lever i liknar inte någon tid som vi har sett tidigare. Världsledare, affärsmän, personer med förtroendeuppdrag och auktoritet ser alla på tillståndet i världen, och de undrar alla vad som kommer att hända härnäst. Alla följer noga nyhetsrubrikerna. De ser på samhällets osäkra förhållanden och utrikes relationer, och de ser hur naturkatastrofer förstör hus och städer för både fattiga och rika. De bävar när nyhetsrapporterna visar sönderfallet av moral och hälsa. De ser intensiteten som följer allt vi upplever i dag, och de verkar förstå att stora händelser är på väg, händelser som kommer att förändra historiens gång. Människor vill veta: Närmar vi oss slutet?

 

Det verkar alltid finnas en ny teori om hur världen kommer att sluta. Kring millennieskiftet sa många att världen kommer att gå under år 2000. Uppenbarligen så händer inte det. Nu talar man om år 2012 och pekar på olika anledningar varför de tror att 2012 kan bli det år när jorden går under. Det finns många teorier i omlopp, men det har aldrig funnits en mer tillförlitlig källa att vända sig till än Bibelns exakta profetior.

 

Profetior i Bibeln

Det finns hundratals profetior i Bibeln som redan har uppfyllts. De forna egyptierna fick veta i förväg om de sju goda åren följt av sju år av extrem svält i 1 Mosebok 41. I Jeremia 25 upptäckte Israels nation att på grund av sin otrohet skulle de föras bort i fångenskap till Babylon. När det hänt fick kung Nebudkanessar som tog dem i fångenskap en dröm. Drömmen som återges i Daniel 2 beskriver profetiskt de världsriken som har härskat i världen från hans tid ända till den sista tiden.

 

Bibelns mest exakta profetior är de som pekar på Jesus och hans liv. I Daniel 9:25-27 kan vi läsa om när Jesus skulle framträda. Andra texter som Jesaja 53:7 och Psaltaren 22:7-8 förutsäger också olika aspekter av Jesu liv.

 

Bibeln & profetior om den sista tiden

Även om vi kan se många olika slags profetior i Bibeln, så är de apokalyptiska, eller profetior om ändens tid, bland de vanligaste. Det finns två böcker som huvudsakligen innehåller denna typ av profetior: Daniels bok i Gamla testamentet och Uppenbarelseboken i Nya testamentet. Faktiskt omnämner var 25:e vers i Nya Testamentet Jesus Kristus återkomst.

 

Fast det skrivs så mycket om världens ände och Jesus andra ankomst, så skriver Bibeln inte exakt när det kommer att ske. ”Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (Matteusevangeliet 24:36). ”Men Herrens dag kommer som en tjuv om natten …” (2 Petrusbrevet 3:10). Men den ger oss några riktlinjer för att förstå när det är nära. ”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig.” (Matteusevangeliet 24:6). ”Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.” (Lukasevangeliet 21:25-27).

 

Bibeln ger oss här några milstolpar för att förstå när vi närmar oss slutet. Det kommer att bli naturkatastrofer och krig, och människor kommer att vara rädda för vad som kommer att hända. Men det är inte allt Bibeln säger om slutet. Matteusevangeliet 24:24 varnar oss: ”Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.” Så, enligt Bibeln, kommer det att finnas mer än bara fysisk förstörelse och kaos vid slutet, utan samma sak gäller också andligt sett.

 

Satans syfte är att lura alla som han möjligen kan och han skiljer inte mellan de som går till kyrkan och de som inte gör det. Han bryr sig inte om du kallar dig ateist, kristen, buddhist eller något annat. Faktum är att han gillar om du går till kyrkan men inte lever som du lär. Om du tittar noga på berättelserna i Bibeln, ser du att människor som påstår sig följa Gud, men inte gör som han säger får samma straff som de som vägrar att lära känna Gud helt och hållet. ”Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud.” (1 Johannesbrevet 2:3).

 

Hur man kan vara beredd inför slutet

Vi måste då ställa frågan: ”Hur kan jag vara redo för sista tiden?” Bibeln ger oss flera riktlinjer för hur man ska vara redo. Om vi följer dem helhjärtat kan vi vara säkra på att vi kommer att vara redo när Jesus kommer igen.

 

Tro inte du är immun. Jesus varnar oss flera gånger i Matteusevangeliet 24 att inte bli lurade. Om det inte skulle vara en sann möjlighet, så skulle Jesus förmodligen inte betona det. Slutet av världens historia kommer att vara en mycket svår tid. Daniel 12:1 säger: ”Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden.” Det kommer inte att bli lätt, men Bibeln ger oss också hopp. ”Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. ” (Matteusevangeliet 24:13). ”Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.” (Uppenbarelseboken 3:21). Hur vet vi att vi inte blir bedragna? ”Om de inte talar enligt detta ord [Bibeln], är det eftersom det inte finns något ljus i dem.” (Jesaja 8:20, KJV).

 

Ge hela ditt liv till Jesus. Inte bara delar här och där. Gud kan bara förlåta synder som du bekänner och ger dem till honom. Det är en sak som Satan älskar, och det är när människor säger att de tillhör Gud och ändå fortsätter att leva som de vill. Vi bör inte skjuta upp överlåtelsen till framtiden. ”Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne.” (Markusevangeliet 13:33). Var redo för Jesus återkomst när som helst. Låt dig inte luras att tro att det är om 20 år eller ens om tre år. Ingen vet – så var redo nu!

 

Berätta för dina vänner. En annan händelse innan slutet är att alla kommer att välja vem de vill tjäna. Matteusevangeliet 24:14 säger: ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” I sista tiden kommer det endast att finnas två grupper: de som tjänar Gud och är redo att se honom komma på härlighetens moln (Jesaja 25:9), och de som förintas av ljusskenet vid hans ankomst (Uppenbarelseboken 6:16-17).

 

Det finns bara två alternativ för dig. Antingen att acceptera Jesus fria inbjudan om frälsning och börja leva ditt liv för honom eller att leva ditt liv för att behaga dig själv och finna ut på mållinjen att det inte är värt förlusten av ditt eviga liv. Denna världs slut är inte bara tomt prat utan slutet är nära, och det kommer bli tufft.

 

Vad väljer du?

 

Bibelcitaten från Svenska Folkbiblen.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV