Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Länge leve Nötter

 

Nötkonsumtion kan faktiskt sänka dödstal.

 

En analys av 75 000 kvinnor i Nurses Health Study och mer än 40 000 män i Health Professionals Follow-up Study visade att de som åt nötter en gång i veckan hade en lägre dödlighet än de som inte åt nötter. När nötkonsumtionen ökade ännu mer, sjönk dödligheten för både cancer och hjärtsjukdomar. Både trädnötter och jordnötter visade liknande resultat.

 

Nötter ska vara en del av en balanserad, hälsosam kost.

 

Fred Hardinge, DrPH, RD

 

Källa: PositiveChoices.com. Använt med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV