Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Ingen nettovinst från alkohol

 

En ny studie visar att det finns ingen samlad nytta av alkoholkonsumtionen.

Alkohol är den tredje viktigaste, modifierbara riskfaktorn för död och funktionshinder. Det är kopplat med mer än 60 hälsoproblem. En studie av över 114 000 vuxna från 12 länder fann ingen nettovinst vid användningen av alkohol när cancer, hjärtsjukdomar, skador och den totala dödligheten ansågs. Denna studie undersökte en rad inkomstnivåer, också.

 

Om du inte använder alkohol ska du inte starta. Om du dricker, bevis växer sig allt starkare att du ska sluta nu!

 

Fred Hardinge DrPH, RD

 

Källa: PositiveChoices.com. Använt med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2018 LifeStyleTV