Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Hoppa i säng nu, för högsta betyg senare.

Oregelbundna sovtider kan minska barnens mentala prestation.

 

Brittiska forskare följde över 11 000 barn och fann att inkonsekventa sängtider, särskilt vid 3-års ålder, kunde förutsäga sämre mentala färdigheter vid 7-års ålder. De fann att dessa effekter kan också ackumuleras över tiden. Flickor som hade inkonsekventa sömnmönster vid åldrarna 3, 5 och 7 hade betydligt värre prestation i läsning, matematik och rumsuppfattning än flickor med konsekventa sängtider. Författarna tror att sömnbrist i samband med inkonsekventa sängtider kan hindra hjärnans utveckling.

 

Upprätta regelbundna godnattrutiner med dina barn, det kommer deras hjärna dra nytta av!

 

Brian R. Bell, MPH

 

Källa: PositiveChoices.com. Använt med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2018 LifeStyleTV