Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Hjärthälsa: Är alla fetter lika?

Är alla fetter lika eller finns det vissa typer som är bättre för hjärtat än andra?

 

En färsk studie utförd av Harvard School of Public Health jämförde konsumtionen av mättat fett med linolsyra. Mättade fetter är de som finns i animaliska produkter som t.ex. smör, grädde och istéer, och är fasta vid rumstemperatur. Linolsyra är fettet som finns i många nötter, frön och vegetabiliska oljor som är flytande vid rumstemperatur. Denna studie visade att genom att ersätta mättat fett med oljor med hög linolsyra, kan man minska risken för hjärtsjukdomar.

 

Så försök att byta fasta, mättade fetter till fler hjärtvänliga, flytande vegetabiliska oljor!

 

Cirkulation. 2014. CIRCULATIONAHA.114.010236

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV