Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Håller Homeopati vatten?

En stor studie säger att homeopati inte är effektivt för något tillstånd. Homeopati påstår att mycket utspädda doser av ämnen behåller ett ”minne” av den ursprungliga substansen, så de kan utlösa en helande respons. Denna alternativa behandling har noggrant granskats av National Health and Medical Research Council i Australien. Efter att ha analyserat 225 kontrollerade studier och 1800 publicerade artiklar är slutsatsen den att homeopati inte är en effektiv metod för att behandla någon sjukdom, och kan sätta människors hälsa i fara.

 

Så lita på evidensbaserade behandlingar med bevisad effekt och säkerhet.

 

Fred Hardinge DrPH, RD

 

Källa: PositiveChoices.com. Använt med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV