Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Fullkorn Förhindrar Typ 2-Diabetes

 

En artikel som publicerades i The Archives of Internal Medicine dokumenterade det faktum att fullkorn har en kraftfull effekt för att förebygga typ 2-diabetes. Denna studie innehöll data från nästan 40 000 män och mer än 150 000 kvinnor som följdes under flera år.

 

I vitt ris har kli och groddar tagits bort och det blir en raffinerad kolhydrat. Denna studie visade att om man äter vitt ris fem gånger i veckan eller oftare (jämfört med mindre än en gång i månaden) ökade risken för diabetes med 17 %. Ett högt intag av brunt ris resulterade i en 10 % minskning av risken att
utveckla diabetes. Studien uppskattade att om man ersätter vitt ris med samma mängd brunt ris skulle det ge en 16 % lägre risk för typ 2-diabetes. A

 

tt ersätta intaget av vitt ris med fullkorn, som en grupp, skulle ge en 36 % minskning av diabetes.

 

Text: Elvin Adams

 

Källa: www.positivechoices.com

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV