Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

helsetips

Fullkorn Forebygger Diabetes Type 2

En artikkel publisert i Archives of Internal Medicine dokumenterte det faktum at fullkorn bidrar sterkt til å forebygge diabetes type 2. Studien omfattet data fra nesten 40 000 menn og over 150 000 kvinner som ble fulgt i flere år.

 

I hvit ris er kim og kli fjernet.  Det er et foredlet karbohydrat. Studien viste at det å spise hvit ris fem eller flere ganger i uken (sammenlignet med mindre enn én gang i måneden) økte faren for diabetes med 17 prosent. Et høyt inntak av brun ris reduserte faren for å utvikle diabetes med 10 prosent.
Studien anslo at det å erstatte hvit ris med samme mengde brun ris ville være forbundet med en 16 prosent lavere risiko for diabetes type 2.

 

Byttet man ut hvit ris med fullkorn som en gruppe, ville det gi 36 prosent mindre diabetes.

 

 

Text: Elvin Adams

 

Kilde: www.positivechoices.com

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2020 LifeStyleTV