Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Förbygg utbrändhet hos studerande

En schweizisk studie fann att utbrändheten var mindre hos studenter som tränade, än hos dem som var mer stillasittande. Denna studie tittade på 56 yrkesstuderande och fann att de som utförde rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet fick högre poäng i fråga om mental styrka och rapporterade färre symtom på utbrändhet.

 

Denna studie har likheter med andra studier som har funnit att fysisk aktivitet hjälper mot oro, stress och även depression. För att uppnå mentala fördelar, behöver träningen utföras på lagom hög intensitetsnivå. Eftersom varje person har sin egen konditionsnivå, kan man på ett bra sätt testa sin egen träningsnivå med ett ”prattest”:

 

1. Om du kan prata, men inte sjunga då är din träning måttlig.

2. Om du bara kan säga enstaka ord utan att göra uppehåll för att hämta andan, då är din träning intensiv.

 

Källa: Gerber, et al (2013) Journal of Research on Adolescence, 25(1), 63–74, http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/ jora.12097/asset/jora12097.pdf;jsessionid=66DBD4D7B57B0CDA9 6D0400586434AFB.f03t02?v=1&t=ihx6eqod&s=4e01dc74ae3d99c df08e76663d4d17a4b69fb0ce;

Centers for Disease Control, ( 2015) Hämtat från: http://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/measuring/

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2018 LifeStyleTV