Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

helsetips

Fars rolle

Man hører ofte om betydningen av mors rolle i barnas helse, men hva med fedrene? Påvirker deres atferd barnas helse? En fersk studie, som ble lagt frem på Obesity Week 2016, fant at farens aktive engasjement i fysisk omsorg for barna senker deres risiko for fedme. Barn av fedre som deltar i fysiske barnepassoppgaver som bading og påkledning mens de er 2-4 år, er mindre utsatt for å bli overvektige. Det motsatte viste seg også å være tilfellet: Når far var mindre engasjert i omsorgen for barna, økte deres risiko for fedme.

 

Det kan skyldes at dette er aktiviteter som er tegn på mer stabile hjem, noe som fører til bedre helseatferd. Men det understreker betydningen av aktiv omsorg fra begge foreldres side. Så fedre (og mødre): Ta aktivt del i omsorgen for barna – det kan få stor betydning for deres helse.

 

Kilder:

Wong, M., Jones-Smith, J., Chan, K., Bleich, S. (2016). The Longitudinal Association Between Fathers’ Childcare Involvement and Obesity Risk in Young Children. The Obesity Society 2016 Abstract Book. Oral Abstracts, Wednesday, November 2, 2016, p. 29 – 30. Hentet fra: https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ OBESITY/004d4f70-37d5-434e-b24d-08a32dfdfcd9/ UploadedFilesa9mYRAHxRcGCoWmsgs0g_oral-abstracts- Wednesday_Nov2.pdf

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2020 LifeStyleTV