Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

En pappas roll

Vi hör ofta hur viktig mammans roll är för sina barns hälsa, men hur är det med papporna? Har deras beteende någon inverkan på barnens hälsa? En färsk studie rapporterade vid Fetmaveckan 2016 att man funnit att en fars aktiva engagemang i den fysiska vården av sina barn minskade risken för att barnen skulle få problem med fetma. Barn till fäder som deltog i deras fysiska omvårdnad, som att bada och klä på dem, mellan åldrarna 2 – 4 år, löpte mindre risk för fetma. Man fann även att det motsatta var sant – mindre engagemang från fäderna i vården av deras barn ökade risken för fetma hos barnen.

 

Detta kan bero på det faktum att dessa aktiviteter är tecken på mer stabila hem, som leder till bättre hälsoaktiviteter. Det understryker i alla fall vikten av aktiv omvårdnad från båda föräldrarna. Så pappor (och mammor) behöver vara aktivt engagerade i sina barn eftersom det kan ha en avgörande betydelse för barnens hälsa.

 

Källor:

Wong, M., Jones-Smith, J., Chan, K., Bleich, S. (2016). The Longitudinal Association Between Fathers’ Childcare Involvement and Obesity Risk in Young Children. The Obesity Society 2016 Abstract Book. Oral Abstracts, Wednesday, November 2, 2016, p. 29 – 30. Retrieved from: https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ OBESITY/004d4f70-37d5-434e-b24d-08a32dfdfcd9/ UploadedFilesa9mYRAHxRcGCoWmsgs0g_oral-abstracts- Wednesday_Nov2.pdf

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2019 LifeStyleTV