Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Din tallrik och miljön

Mycket har sagts om transportsektorn och vad som kan göras för att skära ner på utsläppet av växthusgaser. Detta är viktigt och vi måste göra allt vi kan på detta område. Men har du någonsin funderat på att det som ligger på din tallrik påverkar miljön? Det gör det. Visste du att för att producera ett kilo nötkött, ger det ett utsläpp på 68,8 kilo i växthusgaser. Det är ungefär lika mycket som utsläpps från en Smart miljöbil som kör från Malmö till Stockholm! Köttproduktionen står totalt för nästan 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser, enligt Livsmedelsverket.

 

Låt oss göra allt vi kan för att hjälpa vår miljö inklusive det som vi lägger på vår tallrik!

 

Climate Change. 2014. 125:179-192

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV