Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

helsetips

Diabetes og plantebasert kost

En fersk studie har sett på forebygging av diabetes i forbindelse med plantebasert kost. Resultatene var meget interessante. I studien så forskerne på data fra mer enn 200 000 menn og kvinner over en periode på 20 år. Det ble regelmessig samlet inn opplysninger om kosthold, livsstil, helsetilstand og utvikling av nye sykdommer. De fant at et kosthold som vektlegger planteføde og minimerte animalske matvarer, var forbundet med ca 20 prosent lavere risiko for diabetes.

 

Men ikke alle plantebaserte matvarer er like gode. Noen er sunnere enn andre. Forskerne klassi serte deretter en sunn plantebasert kost som en som er rik på matvarer som: fullkorn, frukt, grønnsaker, nøtter og belgfrukter. En mindre sunn plantebasert kost er rik på matvarer som: fruktjuicer, drikker tilsatt søtstoff, raf nert korn og desserter. En sammenligning viste at de som fulgte en sunn plantebasert kost, reduserte risikoen for diabetes med 34 prosent. De som hadde en mindre sunn plantebasert kost, økte faktisk risikoen for diabetes med 16 prosent.

 

Denne studien viser at å øke forbruket av fullkorn, frukt, grønnsaker, nøtter og belgfrukter, samtidig med at man reduserer animalske produkter, kan være gunstig for forebygging av diabetes.

 

Kilder:

Satija, A., Bhupathiraju, S. N., Rimm, E. B., Spiegelman, D., Chiuve, S. E., Borgi, L., et al. (2016). Plant-Based Dietary Patterns and Incidence of Type 2 Diabetes in US Men and Women: Results from Three Prospective Cohort Studies. PLoS Med 13(6): e1002039. DOI:10.1371/journal.pmed.1002039

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "no"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2019 LifeStyleTV