Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Hälsotips

Dåliga nyheter för skelettet

av Fred Hardinge, DrPH, RD

 

Regelbundet intag av coladrycker ökar risken för låg benmineraltäthet hos kvinnor. Framingham Osteoporosis Study mätte benmineraltätheten i ryggraden och på tre olika höftställen hos mer än 2500 personer med en medelålder på 60 år. Hos kvinnorna gav coladrycker lägre benmineraltäthet på alla tre höftställena. Katherine Tucker, som ledde studien, konstaterade att ju mer cola de drack, desto lägre var deras benmineraltäthet. Men man såg ingen förlust av benmineraltäthet hos kvinnor som drack kolsyrade drycker som inte innehöll cola. Att utesluta coladrycker som innehåller mycket fosfor och öka intaget av kalcium från frukt och grönsaker kan bidra till att bevara ett friskt skelett.

 

Källa: www.positivechoices.com

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2021 LifeStyleTV