Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Ät mindre och få mer

Fastande har förespråkats i århundraden som en förmån för mänskligheten. Fördelarna med dietrestriktioner eller begränsning av mängden mat som äts har ett spann från att skydda vävnad och förbättrad metabolism till att förlänga livslängden för en mängd organismer, från jäst till primater. Nyligen fann en studie från Harvard School of Public Health en viktig orsak på molekylär nivå för fördelarna med dietrestriktioner. Vid begränsning av ett par aminosyror, producerades en gas i kroppen som verkar vara nyckeln till fördelarna med dietrestriktioner. Mer forskning behövs för att bättre förstå mekanismerna som spelar in i detta och eventuella effekter på människornas hälsa.

 

Även om alla svar inte har kommit när det gäller dietrestriktioner eller fastande, är begränsningen av mängden mat som äts något som kan leda till fördelar för en bättre hälsa och längre livslängd.

 

Källa:
Datz, T. (2014) Molecular mechanism behind health benefits of dietary restriction identified. Harvard T.H. Chan School of Public Health News.

 

Hämtad från: www.hsph.harvard.edu 

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV