Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV för kropp, tanke och själ

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

hälsotips

Artros knäsmärta lättad av viktminskning

Viktminskning kan vara nyckeln till smärtlindring av knäartros.

 

En ettårig dansk studie av 192 överviktiga patienter fann att de som upprätthåller viktminskning rapporterar en 15% mindre artros knäsmärta. En 16-veckors intensiv viktminskningsprogram följdes av en slumpvis indelning av deltagarna i tre underhållsgrupper: en fortsatte med kostintervention, en annan grupp deltog i ett knäträningsprogram, och den sista gruppen fungerade helt enkelt som en kontroll för de två andra insatserna. Alla tre grupperna upplevde en signifikant minskad smärta där kostinterventionsgruppen förlorade mest vikt (11 kg).

 

Om du är överviktig och kämpar med artros knäsmärta, då kommer en bibehållen viktminskning att hjälpa till med att lindra smärtan.

 

Fred Hardinge DrPH, RD

 

Källa: PositiveChoices.com. Använt med tillstånd.

LifeStyleTV sänder relevanta, meningsfulla och livsförvandlande program till Skandinavien 24x7. Våra livsstilsfokuserade och bibelbaserade program är menade att motivera till en mera aktiv och hälsosam livsstil, där livet ses som en helhet - fysiskt, mentalt och andligt.


Följ oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Gunnarsbyn Hagegården
67194 Brunskog
Sweden

 • captcha

  [hidden lang "se"]

 • ;

  Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vill du hjälpa till genom en donation?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Avdragsgill donation

  • Internatinellt: Banktransaktion


  • Vill du stötta varje månad?

  • LifeStyleTV Partner

  ©2020 LifeStyleTV