Kristna Tv Program med Bibeln i Centrum

TV for kropp, sinn og sjel

 • English
 • Norsk Nynorsk
 • Svenska

Nyheter

LifeStyleVIEW Nr. 2, 2017

Prenumerera

Nu har den nästa utgåva av LifeStyleVIEW-tidningen kommit ut och för att ge ett smakprov på innehållet kan du läsa ledaren här, som är skriven av Claus Nybo.

Gi barna det beste

Livet er ikke alltid rettferdig! Hvorfor kk søsteren min diabetes (type 1) da vi var barn, og ikke jeg? Det er bare to år mellom oss, vi bodde i samme hus, gjorde de samme tingene, spiste den samme maten, har de samme foreldrene og mer til. Så hvorfor? Det vet jeg rett og slett ikke.

 

Vår livsstil kan påvirke mange sider av vår helse. Men andre ting, for eksempel kompliserte nedarvede genetiske anlegg for visse sykdommer, står utenfor vår kontroll. På en eller annen måte må vi lære å godta det vi ikke kan forandre, og vi må lære å gjøre det beste ut av den situasjonen vi er i. Men hva med det vi kan gjøre noe med? Hvordan kan vi endre og bedre livsstilen så vi slipper noen av de sykdommene som koster est mennesker livet i vår tid, slikt som hjertesykdom og type 2 diabetes? Og kanskje enda viktigere: Hvordan kan vi endre livsstil så vi får mer energi og får mer ut av livet?

 

Hvordan våre livsstilsvalg påvirker oss er én ting, men tenker vi på hvilke følger de får for våre barn, både direkte og indirekte. Stadig mer forskning viser at positive eller negative barndomsopplevelser og en tilbøyelighet til å være aktiv eller inaktiv i de første leveårene får stor betydning for vår helse og lykke senere i livet. Barn trenger gode rollemodeller, ikke bare voksne som snakker om gode ting. Så sett av tid i sommer, vær sammen med barna utendørs – vær aktive sammen. For friske barn er glade barn, og glade barn skaper glade familier.

 

Og likevel: Livet er ikke alltid rettferdig. Men vi kan påvirke vår framtid med de valgene vi foretar. Vi kan søke kraft til å være positive mens vi lever med det vi ikke kan gjøre noe med. Vi kan også legge vinn på å gi det beste til barna og hjelpe dem til en bedre start i livet. Våre holdninger og vårt livssyn har lite med rettferdighet å gjøre, men de positive valgene vi tar, kan få stor betydning for både oss og våre omgivelser.

 

God lesning!

 

cn_100x100

Claus Nybo

Chefredaktör

LifeStyleTV sender relevante, meningsfylte og livsforvandlende programmer 24x7 til Skandinavia. Våre livsstilsfokuserte og bibelbaserte programmer er laget for å motivere til en mer aktiv og sunn livssti, hvor livet sees på som en helhet; fysisk, mentalt og åndelig.


Fälg oss via:

facebook RSS

LifeStyleTV
Box 75
24221 Hörby
Sweden

 • Get LifeStyleTV for your iOS device:

  Vil du hjelpe ved å gi en donasjon?

  • Sverige:

  • Bankgiro: 5799-4832

  • Norge:

  • Konto: 9041.22.86196

  • Danmark:

  • Konto: 0890-0001047368

  • USA: Fradragsberettiget donasjon

  • Internasjonalt: Banktransaksjon


  • Vil du støtte månedlig?

  • LifeStyleTV trospartner

  ©2018 LifeStyleTV